Bơm bóng khí Heli

Khí heli nhẹ hơn không khí thường, khi bơm vào bóng bay sẽ giúp cho bóng bay có thể bay lên. Khí heli là khí trơ, không cháy, vì vậy khi nổ bóng vẫn an toàn chứ không giống như một số loại bóng bay khí khác. Đã có nhiều tai nạn xảy ra khi khách hàng sử dụng khí Hydro, Oxy để bơm bóng. Hai loại khí này có thể gây cháy, gặp nguồn lửa nguồn nhiệt có thể làm bóng bay nổ, gây bỏng cho người xung quanh bóng.

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận