Nạp khí cao áp lên đến 620 bar

Chúng tôi tự tin đáp ứng với các yêu cầu áp suất đối với khí lên áp suất 620 bar. Bơm khí nén cao áp tăng áp được ứng dụng trong việc sử dụng súng bắn bi trong thể dục thể thao, nạp bình khí dưỡng khí áp lực cao cho thợ lặn và lính cứu hỏa, công nhân v.v.. Các bình dưỡng khí được sử dụng chủ yế để hỗ trợ cho con người trong các môi trường độc hại, nhà máy công nghiệp..

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận