Nạp lại khí FM 200 sau xả tại Việt nam

Từ 2007, hệ thống chữa cháy khí FM-200 được sử dụng tại Việt Nam và ngày càng được áp dụng rộng rãi để chữa cháy cho các phòng dữ liệu quan trọng. Đây là chất chữa cháy bằng khí sạch không màu, không mùi, an toàn với con người, không dẫn điện, không để lại cặn sau khi xả. Novigas cung cấp dịch vụ nạp sạc lại khí FM200 ngay tại Việt Nam với chất lượng đảm bảo tuyệt đối mà không cần phải chuyển ra nước ngoài.

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận